Biologische landbouw

Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. In allerlei voorschriften is vastgelegd wat daaronder wordt verstaan. Het instituut Skal controleert of de voorschriften worden nageleefd.
Op ons bedrijf worden de biologische regels natuurlijk niet voor de controle uitgevoerd, maar omdat we achter de biologische gedachte staan.

kippenkar

mengsel van gras, klaver en kruiden

Het uitvoeren van biologische landbouw betekent voor ons het volgende:

- De koeien en kippen krijgen zoveel mogelijk ruimte en lopen buiten tot de weersomstandigheden ons dwingen het weiland tegen te veel modder te beschermen.

- Door het gebruik van eigen mest, wordt de natuurlijke kringloop in stand gehouden. Dit zorgt voor vermindering van stikstofemissie. Het toevoegen van kunstmest is verboden en niet nodig.

- De dieren op het bedrijf eten zoveel mogelijk voer van eigen land om de kringloop gesloten te houden. Voer dat toch wordt aangevoerd is ook van biologische oorsprong.

- In het weiland groeit niet alleen één soort gras. Een mengsel van gras, klaver en kruiden is gezond voor de dieren en goed voor de biodiversiteit.

- Bij overlast door plaaginsecten worden biologische middelen ingezet, zoals natuurlijke vijanden (sluipwespen of roofmijten). Er wordt dus nooit gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen.

- Onze veestapel bestaat uit een genetische mix van Mrij (Maas-Rijn-IJsel-vee), Blaarkop, Fries Hollands en Rode Holstein. Door deze variatie is de koppel minder gevoelig voor ziektes.

- Koeien krijgen nooit preventief antibiotica toegediend. Natuurlijk worden ze wel geholpen als ze in verband met een ziekte medicijnen nodig hebben.