Taal

Denk je een taalregel gevonden te hebben, vind je zo een paar uitzonderingen.
Wat maakt het dat door een extra woord iets totaal anders wordt opgevat?
Vergelijk maar eens: ‘Ik ga lopen’ en ‘Ik ga wel lopen’.

Synonymen van ‘lopen’

De Inuit mogen dan 20 woorden voor sneeuw hebben (wat overigens niet waar schijnt te zijn), wij hebben nog meer woorden voor lopen, d.w.z. je op één of twee benen voortbewegen.

Banjeren
Benen
Dauwtrappen
Draven
Flaneren
Hardlopen
Hinkelen
Hollen
Hordelopen
Huppelen

IJsberen
Kuieren
Lopen
Marcheren
Rennen
Schreiden
Slenteren
Sloffen
Snelwandelen
Stappen

Stiefelen
Strompelen
Struinen
Sukkelen
Tippelen
Traplopen
Waggelen
Wandelen

Lopen met voorzetsels en bijwoorden

Lopen blijkt ook heel goed te combineren met voorzetsels en bijwoorden, het geeft uiteenlopende extra betekenissen.

Aanlopen
Achterlopen
Aflopen
Bijlopen
Binnenlopen

Inlopen
Nalopen
Onderlopen
Oplopen
Overlopen

Uitlopen
Teruglopen
Voorlopen
Vooroplopen
Vooruitlopen
Weglopen